Persondatabehandling

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 


Velkommen som kunde hos Ulla Krogh Zoneterapi.


I forbindelse med dine behandlinger, er det nødvendigt at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig: Navn, tlf. og helbredsoplysninger. Derudover dit cpr nr. ved indberetning til sygeforsikring danmark og/eller sundhedsforsikring.

Det retslige grundlag for behandling af dine personoplysninger er dit samtykke.


Med din accept via online-booking giver du tilladelse til: 


  • Nedenstående behandler har min tilladelse til at journalføre og opbevare oplysninger (navn, tlf., og helbredsoplysninger), der har betydning for planlægning og udførelse af behandlingen.
  • Nedenstående behandler har min tilladelse til at behandle mit barn under 16 år.
  • Nedenstående behandler har min tilladelse til at indberette behandlingen elektronisk til ”sygeforsikring danmark” eller anden sundhedsforsikring.


  • Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Ved tilbagetrækning slettes alle oplysninger.
  • Journalen opbevares fortroligt. Papirjournaler opbevares i aflåst skab. Elektroniske data beskyttes af adgangskode og antivirus-program. Jeg er naturligvis underlagt tavshedspligt.
  • Oplysningerne slettes automatisk 5 år efter afsluttende behandling.


Hvis du ikke opretter din aftale online, må jeg bede dig underskrive en lignende samtykke-erklæring, når du kommer til din aftale.
Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. GPDR Persondataforordningen, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, indsigelse, og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger. Yderligere oplysninger www.datatilsynet.dk